top of page

עבודה פנימית וכלים להתמודדות רגשית

הקדמה ומבוא לקורס

תזונה כחלק משמעותי לשיפור הפוריות

 מבוא לשיטה והכרות עם המחזור החודשי 

הרגלי שינה

לימוד מעשי של השיטה - חום השחר

פעילות גופנית לשיפור הפריון

בדיקת נוזלי צוואר הרחם - פענוח טבלה

סוף שהוא גם התחלה

חיזוק הנפש לקראת קליטה להריון

bottom of page