top of page

השראת לידה 

 

הטיפול בדיקור סיני להשראת לידה

 

נשים רבות מתקשות להיות נינוחות בסוף ההריון ורוצות כבר ללדת מתחילת חודש תשיעי. לדיקור יש שם טוב מאד בהצלחה להביא צירים ו'לזרז' את הלידה אך האמת היא שבטיפול אני לא באמת מזרזת את הלידה.זמן הלידה הוא זמן קוסמי גבוה, זמן שמיים שאין לנו באמת שליטה עליו, אך לעיתים האישה חסומה, חלשה או שחסרה איזו תנועה בגוף כדי שהלידה תתחיל ואז נכון ואף רצוי לטפל בדיקור.

את הדיקור להשראת לידה אני עושה משבוע 38 ולא לפני כדי לא ליצור צירים מוקדמים וכאבים מיותרים. רבות הפעמים שנשים דיווחו לי שבאותו הלילה של הדיקור הצירים התגברו וזמן הלידה הגיע ואף שהלידה היתה טובה ומהירה יחסית. לעיתים יש צורך לטפל שוב בדיקור בפעם השניה ואף השלישית אם הפעם הראשונה לא הספיקה.

הטיפול עוזר מאד גם במצבים שיש ירידת מים ללא התפתחות של צירים, צירים שלא מתקדמים בתכיפות שלהם, דימום או יציאת פקק רירי ללא צירים. הדיקור נותן גל ראשוני חזק שמשפיע לאורך כל הלידה. מתאים גם בזמן הלידה אם האישה בחרדה, בחולשה או בכל מצב העלול להפריע למהלך הלידה התקין.

בזמן הטיפול אני נותנת מקום ליולדת לדבר על פחדים ותחושות שיש לה על מנת להגיע ללידה שמחה, סומכת ומוקירה. לרוב היולדות יש פחדים וזה טבעי אך חשוב לתת להם ביטוי ומקום.

אם היולדת כבר נמצאת בבית החולים אפשרי להתקשר ואגיע בשמחה אם יתאפשר לי, אם לא אני שולחת מטפלת אחרת.

bottom of page