top of page

לגעת בנקודה - נקודות הדיקור הסיני


הגוף שלנו מורכב מרשתות רשתות ,שתי וערב שחולשות ומגיעות לכל מקום.כמו כלי הדם וכמו מערכת הנוירונים והעצבים שמגיעים מהלב והמוח עד לאחרון האיברים הקטנים והרחוקים , כך גם מצאו הסינים את רשת המרדיאנים. ערוצים של אנרגיה הזורמים ביחד ליד ובתוך כלי הדם ונושאים בתוכם את הצ'י לכל מקום חי.

כמו מתגים שפותחים וסוגרים חשמל ,נמצאות נקודות הדיקור. חללים של אנרגיה על גבי המרדיאנים ,שמאפשרים גישה עמוקה לכל איבר ,רקמה ,רגש .

זהו המקום אליו נכנסת מחט הדיקור ומפעילה את הקוד האנרגטי של אותה הנקודה.

לכל נקודה אופי , מיקום ותפקודים שונים לפי משפחות וקבוצות.

לכל נקודה שם המאפיין את מהותה העמוקה ומלמד רבות על אופיה ותפקודיה.

בחירת הנקודות נעשית בהתאם לאבחנה האישית שאנו עושים לכל מטופל והיא אומנות לכל דבר.

האומנות היא לבחור את הנקודות המדויקות ביותר שיתנו מענה ומוצא לחוסר האיזון אותו אנו מרגישים.. כמו אבן שנזרקת למים והאדוות מגיעות כמה שיותר רחוק ,במעגלים, כך גם הדיקור משפיע ומשנה מציאות אם בחרנו את הנקודות הנכונות.

האומנות היא גם לבחור שתי נקודות או שלוש שיחד יתנו תמונה שלמה לכיוון שאנו רוצים לפתוח בטיפול, שהקשר בינהן הוא מתאים ,נכון והולם את האבחנה של המטופל.

כך כל טיפול אנו מביאים את רעיון המשפך לידי הגשמה- מהבנת המקרה וראיית התמונה הרחבה, יחד עם זה שבכל מפגש יש משהו חדש שקורה ולעיתים כבר הטבה, עד לבחירת הנקודות כל פעם מחדש בהסתמך על האבחנה יחד עם ההתקדמות בתהליך הטיפולי ,מתוך אבחנה ברורה ועקרון טיפולי ברור.

ההכרות עם תפקודי הנקודות היא הכרות ארוכת שנים של לימוד מתמשך. הידע על הנקודות הוא עצום ומפורש בידי פרשנים רבים ואנו מרגישים שזכינו ללמוד וללמד את הידע המרתק והמפעים לגבי נקודות הדיקור. ידע המבטא ומלמד את נפלאותיו של הגוף על מערכותיו השונות.

עם תינוקות וילדים מספיק " לגעת בנקודה " ולתת לה רטט קל לאורך מספר רגעים בשביל ליצור תגובה חזקה ועם מבוגרים אנו משתמשים בנקודות בעיקר דרך הדיקור ,אבל גם בצורות מגע שונות בהתאם לצורך.

בטיפולים חשוב לנו הרבה פעמים לספר את סיפור הנקודות שנבחרו על מנת לחבר אתכם המטופלים למהלך שאותו אנו עוברים יחד. מצאנו שהרבה פעמים הדיבור הזה מייצר הבנה שמייצרת שינוי.


פוסטים קודמים
ארכיון
bottom of page